Dạy làm ảo thuật – cơ bản với bộ bài

234

Nhiều màng ảo thuật đổi hỏi chúng ta cần phải rèn luyện cho thật tốt để mình thể hiện tài năng của mình cho mọi người xem,tuy nhiên trò ảo thuật nào cũng vậy hết tức là cần chúng ta phải tập luyện cho tốt ròi mới làm được,nhưng nói về đạo cụ ảo thuật thì chúng ta chỉ cần mua về và tập ích phút thui là có thể mình làm được và còn những trò ảo thuật mà không dùng tới đạo cụ nhưng dùng tới kỹ năng của mình thì cần chúng ta phải tập luyện thời gian hơi lâu , nhưng các bạn chiệu khó tập thì nhanh chống các bạn sẽ làm được thui.

Hôm nay mình úp 1 video clip hướng dẫn kỹ năng đơn giản với một bộ bài bình thường

trích nguồn từ: dochoiaothuat.net